top of page

DATA

MTD - mako trading desk

מתמחה בקניית מדיה mako מחלקת קניית מדיה החדשה מבית

פרוגרמטית ברחבי הרשת תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות למיקסום ביצועים. המחלקה יצרה מאות

סגמנטים של קהלים אותם היא יודעת לטרגט במאקו ובכל פלטפורמות הקנייה. עם עשרות לקוחות מרוצים המחלקה

הצעירה מצליחה במקצועיות לייצר תוצאות עסקיות טובות יותר

DATA2.png
bottom of page