top of page

תמיר -  יום המיחזור

  • מטרה: להעלות לסדר היום הציבורי את המודעות לנושא המחזור

  • דרך: הקמת מערך של כתבות וסרטונים עם חיבור תכניות קשת 12, יצירת אתגרים ופעילויות גולשים ויצירת תוכן מעניין 

  • תוצאה: מאות אלפי צפיות בסרטונים וכניסות לכתובות במתחם המחזור של mako

bottom of page