top of page

הוראות סגירה

באנרים סטטיים יש להעביר בפורמטים: JPG / GIF / PNG - במשקל של עד 200K.

לינק לדף נחיתה המכיל תווים בעברית יש לקצר באמצעות שירות קיצור כתובות כגון Bitly.

באנרים בעמוד הבית

ג׳מבו

970/90

מפלצת

300/250

פלזמה

970/330

פוסטר

300/600

מגה פלזמה

970/540

אוזן רחבה

160/600

באנרים פנימיים

פוסטר

300/600

פלזמה

970/330

אוזן רחבה

160/600

מעברון אתר

970/540

ג׳מבו

970/90

מפלצת

300/250

bottom of page