הוראות סגירה

מורכב מארבעה חלקים

פלזמה: 970/330

חלק עליון: 994/132

אוזן ימין: 132/773

אוזן שמאל: 132/773

פורמטים: HTML / JPG / PNG / GIF

משקל מקסימאלי: 200K (לכל חלק)

mako

מורכב משלושה חלקים

חלק עליון: 1182/120

אוזן ימין: 120/700

אוזן שמאל: 120/700

פורמטים: HTML / JPG / PNG / GIF

משקל מקסימאלי: 200K (לכל חלק)

makoTV